הנהלת החברה

הנהלת החברה

מנכ"ל: מר אודי הס
.B.Sc חקלאות – הפקולטה לחקלאות , האוניברסיטה העברית .
MBA – אוניברסיטת תל אביב. בעל ניסיון של למעלה מ 40 שנה בניהול ענפי חקלאות שונים, בעיקר בעסקי הזרעים".
מנהל ייצור: מר דני וולוך
תואר ראשון בכלכלה חקלאית וחקלאות .הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית.
מנהלת כספים: גברת שלי מילברג
BA בכלכלה מאוניברסיטת בן גוריון.
MBA מהמכללה למנהל.
ניסיון של 18 שנה בניהול פיננסי.
מנהל מו"פ ומטפח עגבניות: דר' רביב עזרי
הפקולטה לחקלאות ,האוניברסיטה העברית.
מנהל המפעל : מר יואב שטרן
בעל ניסיון של 14 שנה בתהליכי טיפול בזרעים.
מנהל החווה: מר נמרוד צור
בעל ניסיון של 30 שנה בניהול ענפי חקלאות, גידולים בשדה פתוח וירקות .
מנהלת שיווק ומכירות: אתי בורובינסקי
M.Sc בניהול ושיווק מאוניברסיטת פוליטכניק ארה"ב .תוכנית לפיתוח עסקי ואסטרטגי הפקולטה לניהול ע"ש קולר אוניברסיטת תל אביב