רגב ( אג78 )

כאלו יבולים עוד לא ראינו

זן אפיל מאוד, דו תכליתי מצטיין ביבולי גרעינים, תחמיץ ושחת, מתאים לתנאי גידול טובים והנבטות מוקדמות, יבולים גבוהים במיוחד, גרגר בהיר, עמידות מצוינת לרביצה.

זן: אג-78

קו אשקלון קריית גת דרומה

100-300 מ"מ

קו אשקלון קריית גת צפונה

350-600 מ"מ

 

 

 

 

תכונות

ימים מהצצה להשתבלות

ימים מהצצה להשתבלות

גובה הצמח בס"מ

משקל אלף בגרם

עמידויות שדה

צבע גרגר

נתונים

95-100

100-105

95-105

42-44

סביל לחדלונות למעט חילדון צהוב

בהיר

יבול גרעינים

350-450

600-850

 

 

 

 

יבול ח"י טון\ד

1-1.1

1.2-1.4